Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online via de website www.annickbeyers.be worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat je een bestelling plaatst. Door deze website te raadplegen en hem te gebruiken op welke manier dan ook, verklaar je je automatisch akkoord met de voorwaarden. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden je wettelijke rechten aan te tasten.

Prijzen
Alle verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW volgens het geldende tarief. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Bestellingen
Om een product aan te kopen, dien je het product eerste toe te voegen aan je winkelmandje. Wanneer je de gewenste productuen aan het winkelmandje hebt toegevoegd, kan je je contact – en facturatiegegevens invoeren. Daarna kan je ons de nodige gegevens bezorgen voor de betaling van de producten. Wanneer wij alle voorgaande gegevens hebben ontvangen, zal je een overzichtspagina krijgen. Als je deze aanvaardt, is je aankoop definitief. De koopovereenkomst wordt afgeloten in de taal van de website. Wij aanvaarden bestellingen via online transacties (secure server). De betalingen gebeuren via onze partner CCV, die instaat voor een veilige betaling op de website. Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro en Bancontact/Mister Cash. Indien de uitgever van je kaart weigert in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van je bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Levering
Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je je bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na je bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid.
Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Indien we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we je hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we je mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kan je de niet-geleverde bestellingen/producten annuleren op eender welk ogenblik nadat je van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvang je de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen.
Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, dien je dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikelen retourneren of ruilen
We willen dat je volledig tevreden bent over elke aankoop bij www.annickbeyers.be en streven ernaar om je te allen tijde uitstekende kwaliteit en een prima service aan te bieden. Indien je een artikel wenst terug te sturen om het te ruilen, gelieve dan binnen de 14 kalenderdagen contact op te nemen via webshop@annickbeyers.be Portkosten om te retourneren zijn   dan ten laste van de aankoper. Alle goederen moeten in nieuwe en ongebruikte staat worden geretourneerd. Indien je een artikel wenst te retourneren omdat het beschadigd is, gelieve dan contact op te nemen met webshop@annickbeyers.be met een beschrijving van de beschadiging en binnen de 14 kalenderdagen samen met het artikel in zijn originele verpakking naar ons terug te sturen. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel of betalen we de volledige kostprijs terug, inclusief alle gemaakte leveringskosten. De klant is verantwoordelijk voor de verzending van de goederen.

Auteursrecht en kopierecht
De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijg je hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Eigendom van de goederen
Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van www.annickbeyers.be tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

Prijzen en drukfouten
Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Vragen en klachten
Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden doorgestuurd naar www.annickbeyers.be. We stellen alles in het werk om klachten binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Je kan klachten en geschillen ook melden via het Europees ODR (Online Dispute Resolution) platform.

Veiligheid
We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldienst maximaal te beschermen. We maken gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om je gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen. Alle informatie die je verstrekt, wordt volledig versleuteld, zodat derde partijen ze niet kunnen lezen. (Voor Netscape klik je het ‘veiligheidsicoontje’ onderaan op de werkbalk aan en verifieer je of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Voor Internet Explorer ga je achtereenvolgens naar Beeld, Menu en Internetopties, en klik je op ‘Geavanceerd’. Controleer daar of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Je browser bevestigt dan dat je in een veilige omgeving werkt: er verschijnt een icoontje met een gesloten hangslot, of de afbeelding van een sleutel op de balk onderaan op je scherm.)

Overmacht
We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

Contactgegevens
www.annickbeyers.be
Bergendreef 2b
2970 Schilde
België

Maatschappelijke zetel
Annick Beyers
Bergendreef 2b
2970 Schilde
België
BE0849.050.403