Privacyverklaring

Wie we zijn

annickbeyers.be is de website van zelfstandige Annick Beyers (hierna ook genoemd “Annick”)

Annick Beyers, gevestigd aan de Bergendreef 2B, 2970 Schilde – België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Annick streeft ernaar uw persoonsgegevens met de grootste zorg te behandelen en de nodige maatregelen daartoe te nemen. Annick houdt zich altijd aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Door het gebruik van mijn diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk dit privacybeleid. Annick kan op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie van het privacy beleid werd voor het laatst op 20 januari 2023 geactualiseerd.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen

Annick Beyers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

 • naam
 • telefoonnummer
 • adres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • woonsituatie
 • bedrijfsgegevens
 • functietitel

Verder verzamelt zij de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u haar diensten te verlenen. U kunt uw persoonsgegevens overgemaakt hebben aan Annick via haar e-mailadres info@annickbeyers.be, via haar sociale media profielen (Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp,…), of door het invullen van één van de formulieren op haar website www.annickbeyers.be, dan wel op andere wijze. Door een formulier op onze website in te dienen, stemt de bezoeker ermee in dat hij automatisch wordt toegevoegd aan onze mailinglijst.
Je hebt recht op inzage en aanpassing van jouw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met gdpr@annickbeyers.be. Heb je vragen over onze privacyverklaring of een gerelateerde vraag? Dan kun je altijd contact met ons opnemen via gdpr@annickbeyers.be.
Indien uw persoonsgegevens wijzigen, vergeet dan niet Annick hiervan op de hoogte te brengen als dit relevant is voor haar. Annick streeft er ook naar om uw persoonsgegevens ten allen tijde nauwkeurig bij te houden en uw gegevens bij te werken wanneer zij in kennis gesteld is van enige veranderingen hieraan. Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat Annick de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.

Waarom we uw persoonlijke gegevens verzamelen

Annick Beyers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om de overeenkomst tussen u en Annick te kunnen uitvoeren
 • bij het verzenden van haar nieuwsbrief en/of promotionele berichten
 • om u te kunnen bellen, e-mailen of zich naar uw woning te begeven indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om uw vragen te beantwoorden, offertes en facturen op te stellen
 • om u te informeren over haar dienstverlening en/of wijzigingen van haar diensten en/of producten, of nieuwe evenementen en/of gebeurtenissen in de sector
 • om een degelijk klantenbeheer te kunnen voeren
 • ter evaluatie van haar werking en service
 • Annick verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroept Annick zich op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen en optimaliseren van haar diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

In kaart brengen websitebezoek

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de zoekwoorden van Annick Beyers bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Annick te kunnen verstrekken en om haar gebruikers informatie over de effectiviteit van hun zoekresultaten te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Annick heeft hier geen invloed op. Annick heeft Google geen toestemming gegeven om via de website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Hoe we uw gegevens beschermen

Annick heeft de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen (zoals het gebruik van wachtwoorden, enz.) genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik en onthullingen. De beveiliging van data transmissie over het internet en de elektronische opslag van data, kan evenwel onmogelijk voor 100% gegarandeerd worden. Annick neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt ook naar de toekomst toe passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via gdpr@annickbeyers.be.
De website van Annick kan links en plug-ins naar externe websites bevatten. Deze privacyverklaring geldt enkel voor haar website www.annickbeyers.be. Annick raadt u dan ook aan de privacyverklaring van de andere websites te raadplegen. Zij is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van andere websites, zelfs niet indien u deze websites bezoekt via één van de links op haar website.

Met wie we uw gegevens delen

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen door Annick aan derde partijen worden doorgegeven, als dat nodig is om de hoger beschreven doelen uit te voeren. Annick geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dat wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in geval van gerechtelijk onderzoek).

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Annick bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze kregen, maar wel zo lang volgens de wet is vereist.

Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

Je kan altijd vragen om de gegevens die Annick over je heeft, in te kijken en eventueel te corrigeren. De toestemming die je hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens kan je ook intrekken. Je kan ook vragen om de gegevens geheel te wissen. Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door één van onze verwerkers. Met die vragen kan je terecht op gdpr@annickbeyers.be. Om misbruik te voorkomen, kan Annick vragen om je adequaat te identificeren.

Toepasselijke wetgeving en rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op dit privacy beleid. Alle geschillen worden bij voorkeur op een minnelijke wijze geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit dit privacybeleid tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank waar Annick haar vestigingsadres heeft. Heeft u vragen, wenst u een verzoek of bezwaar met betrekking tot het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen, neem dan contact op met Annick via gdpr@annickbeyers.be  of via een brief op haar vestigingsadres: Bergendreef 2B, 2970 Schilde, België. Annick verbindt zich ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten. Wanneer u op een bepaald moment vindt dat één van uw rechten niet werd gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.